Om boligerne

Foreningen er fordelt på 27 boliger (24 andelshavere og 3 lejere) i 5 opgange og beboes af følgende personer: